Hai-shu Li

  • Nude Photos / Roles
  • Tags

About Hai-shu Li

Hai-shu Li is an actress.

Nude Roles in Movies: Bamboo House of Dolls (1973)

Hai-shu Li Nude Photos

Hai-shu Li

Hai-shu Li

Hai-shu Li

Hai-shu Li

Hai-shu Li

You may also like...